pikto_mail sekretariat.t18@wroclawskaedukacja.pl ,    pikto_phone +48 71 798 67 08                 

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na rok szkolny 2020/2021

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na rok szkolny 2020/2021

Rada Rodziców wybrała jako firmę ubezpieczającą uczniów w Technikum nr 18 - PZU SA

Kwota składki rocznej wynosi 70 zł płatna przelewem na konto ubezpieczyciela.

Numer rachunku bankowego do zapłaty składki:

64 1240 6960 3014 0110 3054 3122

W tytule przelewu proszę podać numer polisy: 1053000102 oraz imię i nazwisko ucznia

Termin do wpłaty: 15 październik 2020 r

Należy wydrukować deklarację i wypełnić. Podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego deklarację należy zeskanować i przesłać drogą mailową na adres: ahojda@agentpzu.pl

Wszelkie informacje udziela Agent Ubezpieczeniowy Pani Agnieszka Hojda

numer telefonu: 509 227 455